راهنمای نحوه ارسال

  1. ارسال سریع: این ارسال از طریق پیک در روزهای کاری برای تهران انجام خواهد شد و هزینه ارسال بر عهده مشتری می‌باشد. (ارسال در همان روز ثبت سفارش و بعد از تایید خریدار در روزهای کاری)
  2. ارسال برای خریدهای تا سقف 200,000 تومان: ارسال از طرق پست انجام خواهد شد و هزینه بسته بندی و ارسال مبلغ 29,000 تومان می‌باشد. (ارسال در اولین روز کاری از طریق اداره پست انجام می‌پذیرد)
  3. ارسال برای خریدهای 200,000 تا 400,000 تومان: ارسال از طریق پست انجام خواهد شد و هزینه بسته بندی و ارسال مبلغ 25,000 تومان می‌باشد. (ارسال در اولین روز کاری از طریق اداره پست انجام می‌پذیرد)
  4. ارسال برای خریدهای 400,000 تا 700,000 تومان: ارسال از طریق پست انجام خواهد شد و هزینه بسته بندی و ارسال مبلغ 20,000 تومان می‌باشد. (ارسال در اولین روز کاری از طریق اداره پست انجام می‌پذیرد)
  5. ارسال رایگان: مبلغ سفارش بالای 700,000 تومان شامل ارسال و بسته بندی رایگان، از طریق پست می‌باشد. (ارسال در اولین روز کاری از طریق اداره پست انجام می‌پذیرد)


سوالی داشتید با 09124116631 تماس بگیرید